Solutions

Advance Services Center

callcemterคือCRM Vertical Solution สำหรับ Services Center ที่ให้บริการกับลูกค้าอย่างครบวงจร โดย Solution มีทั้งการนำ Ai-CRM Call Center Version มา รองรับการรับสายและแจ้งข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติ ก่อน escalate ข้อมูลของสายนั้นๆ เข้าสู่กระบวนการติดตามปัญหา และการแก้ไขปัญหาภายใน ตัวระบบสามารถแสดง status ของเนื้องาน เพื่อให้เห็น Progress ของงานบริการทั้ง Loop และมี alert อัตโนมัติ ทั้งภายใน และส่งตรงถึงลูกค้า เพื่อให้การติดตามการบริการเป็นไปอย่าง Professional นอกจากนี้ ยังมี Ai-CRM Mobile Version เข้ามารองรับการ support การทำงาน On-field ที่หน้างานของทีมงานได้ ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมการให้บริการที่สูงสุดใน CRM Solution ปัจจุบันของประเทศไทย

Advance Services Center Solution ของ Ai-CRM Enterprise system จึงเหมาะกับองค์กรที่ต้องการสร้างกระบวนการบริการลูกค้าให้เป็นระบบที่ excellent, แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด รวมกับการให้คำปรึกษาจาก Consultant Team ของ Ai-CRM ซึ่งจะยิ่งสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันระหว่างองค์กร กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

*** นอกจากนี้ ระบบยังมีส่วนของ Preventive Maintenance Module และ OT/Mileage/Benefit Calculation Module เป็น Special Module เพิ่มเติมพิเศษในการบริหารจัดการการซ่อมบำรุง และคิดค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเฉพาะบน Ai-CRM Enterprise System ของเราเท่านั้น

CONTACT

< Prev   ||   Next >

 

You are here: Home Vertical Solutions solutions Advance Services Center