FAQs

คำถามที่มักถามบ่อย!!!

sottCRM System คือ ระบบอะไร?
CRM (Customer Relationship Management) System คือ ระบบ บริหารข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ที่ช่วยในการเก็บและบริหารข้อมูลของลูกค้า, รายละเอียดกิจกรรมและเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้มีกับลูกค้าไว้ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อ, ช่องทางการติดต่อ, ประวัติการสั่งซือ และการตอบสนองต่อกิจกรรมทางการตลาดของเรา ซึ่งจะช่วยให้ องค์กรของเรานั้นรู้จักลูกค้ามากขึ้น ในหลากหลายมุมมมอง จุดประสงค์ก็เพื่อทำให้องค์กรของเราสามารถตอบสนองความต้องการในการให้สินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการสูงสุดของลูกค้านั่นเอง

sottระบบ Ai-CRM จะช่วยองค์กรในการบริหารข้อมูลลูกค้าได้ดีกว่าระบบเดิมได้อย่างไร?
ระบบ Ai-CRM พัฒนาด้วยเว็บเทคโนโลยี ที่บริหารข้อมูลอยู่บนฐานข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในระบบเป็นฐานข้อมูลกลางของบริษัทอีกทั้ง ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ทำให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งาน รวมถึงมีความสามารถในการเชื่อมต่อเข้าสู่ช่องทางการติดต่อกับลูกค้าทั้งในส่วนของ WebMail และ SMS อีกด้วย

เปรียบเทียบกับการใช้งาน Microsoft Excel 
ในหลายองค์กรมีการนำโปรแกรม Microsoft Excel มาใช้งานเป็นโปรแกรมเริ่มต้น แต่เนื่องจากปัญหาของการที่เก็บข้อมูลได้จำกัด เช่น เก็บได้ไม่เกิน 65,536 รายการสำหรับ version 2003 ย้อนหลังไป รวมถึงมีปัญหาในด้านของ Version เนื่องจากหากมีผู้ใช้งานหลายคน การ Save ไฟล์ทับไฟล์เดิม และข้อมูลที่หายไป ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของไฟล์ว่าไฟล์ใดเป็นไฟล์ล่าสุด และถูกต้องหรือไม่ และในอีกหลายองค์กรต้องการเชื่อมต่อหรือนำเข้าข้อมูลมาจากระบบอื่น ซึ่งต้องการนำเฉพาะข้อมูลใหม่เข้ามาใช้ แต่ Microsoft Excel ไม่สามารถนำเข้าเฉพาะข้อมูลใหม่ๆได้

เปรียบเทียบกับการใช้งานระบบ CRM ที่เป็นลักษณะ Client-Server ใช้ได้แต่ในองค์กร
ปัจจุบัน ข้อมูลในส่วนงานด้าน CRM ต้องการการเข้าถึงที่ง่ายมากกว่าเดิม เช่นเข้าถึงได้จากภายนอก เพื่อให้ Sales เดินงานอยู่สามารถทราบคำตอบได้อย่างทันท่วงที หรือให้ทีม Support สามารถเช็คตารางการทำงานของทีมได้ก่อนจะรับปากลูกค้าเป็นต้น นอกจากนี้ การที่ระบบ CRM ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Email หรือ SMS เพื่อส่งออกข้อมูลได้ทันที ทำให้ต้องมีการทำงานซ้ำซ้อน

sottทำไมต้องเป็น Ai-CRM?

เนื่องจาก Ai-CRM เป็น Solution ด้าน CRM ที่ครอบคลุมการทำงานทั้งหมดของลูกค้า พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถปรับแต่งการใช้งานได้เองสำหรับ User ด้วยวิธีการทำงานที่เข้าใจง่าย เพิ่มเติมในระบบด้วย function การทำงานมากมายที่สามารถสนับสนุนงานต่างๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงยังมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านตลาดและ IT คอยสนับสนุนการทำงาน

คุณอยู่ที่: Home FAQs