ทำอย่างไรกับลูกค้าในยุค Next Normal

     จะทำอย่างไร? หาก New Normal ทำให้พฤติกรรมลูกค้าของคุณเปลี่ยนไป…กำลังซื้อที่คิดว่าหายไป กลับไปซื้อสินค้าแบรนด์อื่น สินค้าบนห้างขายไม่ได้แต่ออนไลน์กลับโต 100% คุณจะจัดการความเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร… 5 นาทีนี้มีคำตอบให้คุณ!!
     เกรียงไกร สุทธินราธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอ ซิสเต็ม จำกัด จะมาตีแผ่ทางรอดและทางเลือกของธุรกิจ เพื่อให้คุณกำหนดกลยุทธ์ที่ถูกต้องได้อย่างแท้ทรู…
Play Video

Recommended Posts