Greenlam Asia Pacific (Thailand) – Ai-CRM Sales Insights Enterprise System Project Kick-off with A I System

Greenlam Asia Pacific (Thailand) Co. Ltd - Ai-CRM Sales Insights Enterprise System Project Kick-off with A I System Co., Ltd.

บริษัท กรีนแลม เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแผ่นลามิเนตรายใหญ่หนึ่งในสามอันดับของโลก ที่ได้นำมรดกทางศิลปะอันยอดเยี่ยมพร้อมคุณภาพที่เหนือชั้น ด้วยกำลังการผลิต 19.02 ล้านแผ่นต่อปี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมกับบริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด ในการพัฒนา Insights ทางธุรกิจในด้านงานขายแบบ Automation ให้โอกาส ระบบ Ai-CRM Sales Insights Enterprise System ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลตอบแทนในการขายได้มากขึ้น ด้วยการประมวลผลข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ส่งเสริมการขายได้อย่างอัจฉริยะ โดย AI-CRM จะเรียนรู้จากข้อมูลที่เก็บไว้ใน CRM เช่น ประวัติการซื้อ ปัญหาที่พบ ความพึงพอใจ และข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และให้คำแนะนำหรือการตัดสินใจที่เหมาะสมกับแต่ละลูกค้า


#Greenlam #AiCRM #CRM #CRMSystem
#DX #TECH #PARTNER
#DigitalTransformation #Automation
#AIGroup #AISystem #AiCRMSystem
#No1THAICRMSystemProvider
#No1THAIDIgitalTransformationProvider