3 Keywords ที่ MOAI-CRM Sales Insights มีให้คุณ

เมื่อคุณนึกถึงระบบหรือแอปพลิเคชันที่จะมาช่วยจัดการงานและทีมขาย เพื่อสร้างโอกาสการขายและปิดยอดขายให้ตรงตามเป้า สามารถต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้ และตอบโจทย์ทุกการลงทุน MOAI-CRM Sales Insights คือคำตอบของคุณ

3 Keywords ที่ MOAI-CRM Sales Insights มีให้คุณ

1) Opportunity (สร้างและเพิ่มโอกาสการขาย) หมายถึง MOAI-CRM เป็นระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบ Package ที่มีประสบการณ์ยาวนานและมีกลุ่มลูกค้าเป็นจำนวนมาก คุณสามารถมั่นใจได้ใน Insights ของ Process ของเรา ที่จะสนับสนุนให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะ ติดตามทีมขายได้แบบ Realtime เพิ่มโอกาสการขาย และสร้างระบบการขายที่ดีอย่างมืออาชีพ ต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นใจไปพร้อมกับเรา

Opportunity ใน MOAI-CRM Sales Insights ดีอย่างไร?

1.1 ลงทุนแล้ว สามารถใช้งานได้ทันที พร้อม Insights ของเราที่จะช่วยออกแบบกระบวนการจัดการลูกค้า และสร้างโอกาสการขายใหม่

1.2 ตรวจสอบทีมขายและงานขายทั้งหมดได้แบบ Realtime ผ่านแอปพลิเคชัน ที่ตอบโจทย์การลงทุน

1.3 สามารถนำข้อมูลกราฟและรายงานสำเร็จ ไป Tracking ปัญหา และติดตามความก้าวหน้า เพื่อต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสการขายของธุรกิจคุณได้

2) Performance (ทีมขายทำงานเต็มประสิทธิภาพ) แอปพลิเคชั่นของเรา ใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบ จบในแอปเดียว รองรับการใช้งานได้ทั้ง Android และ iOS สามารถจัดการตารางนัดหมายได้ครบ ทำแผนงานเพื่อเตรียมการขาย ทีมขายสามารถ Check In การทำงานหน้างานได้ มีชุดราคาขาย โปรโมชั่น และติดตามข้อมูลสรุปทีมขายได้ทันที ทำให้หมดห่วงเรื่องการติดตามงานขายของทั้งทีมให้ตรงกับเป้าที่ผู้บริหารกำหนด

Performance ใน MOAI-CRM Sales Insights ดีอย่างไร?

2.1 จัดการข้อมูลลูกค้าอย่างมีระบบบนแอปพลิเคชัน ที่มี Process Insights ทั้ง Sales Plan, Sales Visit, Sales Leaderboard รวมไปถึงการบริหารงานขายในทุกขั้นตอนที่หน้างาน

2.2 หมดกังวลปัญหาการใช้งาน Application เพราะ Software ถูกพัฒนาขั้นมาให้ใช้งานง่าย พร้อมทีมงานมืออาชีพ ให้คำแนะนำ

3) Relationship (รักษาความสัมพันธ์ลูกค้า) เป้าหมายสูงสุดของงานขาย คือ การที่รู้จักลูกค้าอน่าลึกซึ้ง พร้อมที่จะนำเสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการ ความสำเร็จของงานขายนี้จะง่าย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น เมื่อคุณมี Insights ของเราไปช่วย Sales ของคุณ ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้เลยว่า

3.1 ลูกค้าจะรับความพึงพอใจสูงสุด ที่ทีมขายเข้าใจในทุกความต้องการของลูกค้า

3.2 การติดตามการขาย รวมไปถึงประวัติงานขายของลูกค้า จะมีความต่อเนื่อง ไม่ตกหล่น ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนทีมขายก็ตาม

3.3 ทีมขายพร้อมดูแลและพัฒนาต่อยอดธุรกิจลูกค้าได้ เป็นทั้งคู่ค้าที่พึงพอใจ และเติบโตไปด้วยกัน

มั่นใจให้ Insights ของเราเข้าไปช่วย Sales ของคุณ
MOAI-CRM Sales Insights