Skip to content

         

          บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด ดำเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาและผู้ให้บริการด้านสารสนเทศอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า ด้วยการนำเสนอระบบงานและบริการให้คำปรึกษาที่สนับสนุนความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าไดรับ้ความพึงพอใจ และการบริการที่ดีที่สุดภายในขอบเขตของงบประมาณและเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับแต่ละโครงการ

          กุญแจสำคัญของความสำเร็จในการทำงานของเราตั้งแต่เริ่มต้น คือความท้าทายในการค้นหา Solution ที่ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์ของความคาดหวังของลูกค้า ทีมงานของเราเน้นการพัฒนาระบบที่เป็นมาตรฐาน ใช้งานง่าย ครอบคลุม และตอบสนองการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากปัจจุบันถึงอนาคต เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กรอย่างแท้จริง

SOLUTION INTEGRATION

ปัญหาหลักของการเลือกใช้งานโซลูชั่นคือความเข้าใจและการพัฒนาโซลูชั่นให้สอดคล้องกับกระบวนการด้านธุรกิจ ทีมที่ปรึกษาของเรามีประสบการณ์มากกว่า 16 ปีในธุรกิจให้คำปรึกษา ด้วยลูกค้าอ้างอิงจำนวนมาก ทำให้มั่นใจได้ว่า ทางลูกค้าจะได้ประโยชน์สูงสุดจากเรา

PRODUCT AND SOLUTION

ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ทางเราพัฒนาและนำเสนอนั้น เน้นในการนำไปใช้งานได้จริงภายในองค์กร และตรงกับ ความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างพัฒนาการที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าของเรา 

OUR SERVICE

เราไม่ได้เป็นแค่เพียงที่ปรึกษา แต่เราเน้นในการเป็นคู่ค้าด้าน IT ให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร ด้วยบริการที่มีมาตรฐานและสอดรับกับการเติบโตขององค์กรลูกค้าอย่างแท้จริง

Enterprise solution

Blogs & Events

A I SYSTEM CO., LTD. : HALLS of FAME

2014

Thailand ict award
pias system
2014

ASEAN ICT Award
PIAs System​
2014

Thailand ICT Award
Retail Live Now
2016

ISO/IEC 29110
en_USEnglish
thThai en_USEnglish