Skip to content

The bEst-Driven
IT Business Solution Intergrator

A I System

Your solution, Our passion

     กุญแจสำคัญสำหรับความสำเร็จของการทำงานของเราตั้งแต่เริ่มต้น คือความท้าทายในการค้นหา Solution ที่ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์ของความคาดหวังของลูกค้าเรา ทีมงานของเราเน้นการพัฒนาระบบที่เป็นมาตรฐาน, ใช้งานง่าย, ครอบคลุมและตอบสนองการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากปัจจุบันถึงอนาคต เพื่อให้การลงทุนของลูกค้า สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กรอย่างแท้จริง

Our Company

      บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด ดำเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาและผู้ให้บริการด้านสารสนเทศอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า ด้วยการนำเสนอระบบงานและบริการให้คำปรึกษาที่สนับสนุนความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยมุ่งหวังให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด รวมไปถึงการที่ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุดภายในขอบเขตของงบประมาณและเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับแต่ละโครงการ

Our Award

     บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน Thailand ICT Award 2013 ในวันที่ 2 กันยายน 2013 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งระบบ PIAs (Plant Innovative Automation System) เป็นระบบบริหารแพลนท์อัตโนมัติ ในหมวดหมู่ Industrial Applications เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด ยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิกที่ฮ่องกงอีกด้วย

A I SYSTEM CO., LTD. : HALLS of FAME

2014

Thailand ict award
pias system
2014

ASEAN ICT Award
PIAs System​
2014

Thailand ICT Award
Retail Live Now
2016

ISO/IEC 29110

Meet Our Team

1

Mr. Kriengkrai Suthinarathorn

Managing Director
2

Mr. Voravud Ariyasinsuwong

Production Director
5

Miss Wannapa Puttapan

Sales Manager
3

Mr. Phumsiri Sirimuratha

Assistant Production Manager
4

Mr. Nisit Earmrurksiri

Production Manager