Greenlam Asia Pacific (Thailand) – Ai-CRM Sales Insights Enterprise System Project Kick-off with A I System

Greenlam Asia Pacific (Thailand) Co. Ltd - Ai-CRM Sales Insights Enterprise System Project Kick-off with A I System Co., Ltd.

บริษัท กรีนแลม เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแผ่นลามิเนตรายใหญ่หนึ่งในสามอันดับของโลก ที่ได้นำมรดกทางศิลปะอันยอดเยี่ยมพร้อมคุณภาพที่เหนือชั้น ด้วยกำลังการผลิต 19.02 ล้านแผ่นต่อปี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมกับบริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด ในการพัฒนา Insights ทางธุรกิจในด้านงานขายแบบ Automation ให้โอกาส ระบบ Ai-CRM Sales Insights Enterprise System ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลตอบแทนในการขายได้มากขึ้น ด้วยการประมวลผลข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ส่งเสริมการขายได้อย่างอัจฉริยะ โดย AI-CRM จะเรียนรู้จากข้อมูลที่เก็บไว้ใน CRM เช่น ประวัติการซื้อ ปัญหาที่พบ ความพึงพอใจ และข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และให้คำแนะนำหรือการตัดสินใจที่เหมาะสมกับแต่ละลูกค้า


#Greenlam #AiCRM #CRM #CRMSystem
#DX #TECH #PARTNER
#DigitalTransformation #Automation
#AIGroup #AISystem #AiCRMSystem
#No1THAICRMSystemProvider
#No1THAIDIgitalTransformationProvider

3 สิ่งที่คุณต้องรู้!!! ก่อนลงทุนใน CRM System

DX TECH KNOWLEDGE

CRM System ระบบที่ช่วยให้คุณบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข้อมูลลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้า การเพิ่มยอดขาย หรือการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า แต่ทำไมคุณถึงควรลงทุนใน CRM System? eBook ฉบับนี้จะช่วยแนะนำ “3 สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนลงทุนใน CRM System”

DX Blog Contact US (#1)

SYNNEX – Ai-CRM Call Center Project Kick-off with A I System Co., Ltd.

SYNNEX - Ai-CRM Call Center Project Kick-off with A I System Co., Ltd.

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจัดจําหน่ายสินค้าประเภทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ชั้นนำของประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ และการทำ Digital Transformation สำหรับองค์กร และได้ให้โอกาสใช้บริการ ระบบ Ai-CRM Enterprise System Call Center พร้อมด้วย Cisco Contact Center Solution เพื่อมาประยุกต์ใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถดำเนินการบริการได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ รวมทั้งยังลดความซ้ำซ้อนของการทำงานได้จริง

#CRM #CRMSystem
#CallCenter #CallCenterSystem
#DigitalTransformation
#AIGroup #AISystem
#AiCRMSystem
#No1THAICRMSystemProvider
#No1THAIDIgitalTransformationProvider