3 Keywords ที่ MOAI-CRM Sales Insights มีให้คุณ

เมื่อคุณนึกถึงระบบหรือแอปพลิเคชันที่จะมาช่วยจัดการงานและทีมขาย เพื่อสร้างโอกาสการขายและปิดยอดขายให้ตรงตามเป้า สามารถต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้ และตอบโจทย์ทุกการลงทุน MOAI-CRM Sales Insights คือคำตอบของคุณ 3 Keywords ที่ MOAI-CRM Sales Insights มีให้คุณ 1) Opportunity (สร้างและเพิ่มโอกาสการขาย) หมายถึง MOAI-CRM เป็นระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบ Package ที่มีประสบการณ์ยาวนานและมีกลุ่มลูกค้าเป็นจำนวนมาก คุณสามารถมั่นใจได้ใน Insights ของ Process ของเรา ที่จะสนับสนุนให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะ ติดตามทีมขายได้แบบ
Read More

MOAI-CRM Sales Insights มีทางออกเมื่อคุณเจอปัญหา “งานขาย”

เจ้าของธุรกิจ – ลงทุนเเล้วสามารถใช้งานได้ทันที มี Insights เเละทีมที่ปรึกษา ร่วมออกเเบบ Flow บริหารจัดการลูกค้า พนักงานขาย – จัดการข้อมูลอย่างมีระบบบน Mobile Application ที่ตอบโจทย์ทุกงานขาย ลูกค้า – ได้รับความพึงพอใจ จากทีมขายที่เข้าใจในทุกความต้องการ เป็นคู่ค้าที่พึงพอใจ เเละเติบโตไปด้วยกัน ปัญหา: เจ้าของธุรกิจ 1) ยอดขายของทีมไม่ถึงเป้า ติดตามภาพรวมการขายและทีมขายก็ไม่ได้2) รู้ว่าต้องลงทุน แต่ไม่เจอซอฟแวร์ที่ตรง และมาพร้อมกับกระบวนการที่จะบริหารทีมขายได้จริง ทางออก:
Read More

3 Keywords ที่ MOAI-CRM Service Insights มีให้คุณ

ปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการแข่งขันในการให้บริการลูกค้าได้เข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจเลือกซื้อมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท หรือองค์กรธุรกิจ เพราะไม่เพียงแต่สินค้าอีกต่อไป ที่ลูกค้าคำนึงถึงเมื่อมีการสั่งซื้อ แต่ลูกค้าต้องการให้ผู้ให้บริการ บริหารงานบริการ อำนวยความสะดวก ลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ โดยที่มีกระบวนการและ Process ที่ชัดเจนให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที 3 Keywords ที่ MOAI-CRM Service Insights มีให้คุณ 1) Traceable (ตรวจสอบย้อนกลับและแก้ปัญหางานได้ตรงจุดทันที) หมายถึง MOAI-CRM เป็นระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบ Package ที่มีประสบการณ์ยาวนานและมีกลุ่มลูกค้าเป็นจำนวนมาก คุณสามารถมั่นใจได้ Insights
Read More

MOAI-CRM Service Insights มีทางออกเมื่อคุณเจอปัญหา “งานบริการ”

เจ้าของธุรกิจ – ตรวจสอบภาพรวมและปัญหางานได้ทันที ช่าง – ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน ลูกค้า – ได้รับความพึงพอใจจากงานบริการที่ดีและตรงเวลา ปัญหา: เจ้าของธุรกิจ 1) ตรวจสอบภาพรวมของงานแบบ RealTime ไม่ได้ และไม่มีเครื่องมือในการติดตามปัญหา 2) ไม่เจอซอฟแวร์ที่ตอบโจทย์กับธุรกิจ ทางออก: เจ้าของธุรกิจ (เมื่อใช้ MOAI-CRM Service Insights) 1) ลงทุนแล้วใช้งานได้ทันที พร้อม Insights ในธุรกิจ 2)
Read More

OI IO (ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์) Thailand TECHLAND 2019

โดยทางบริษัทเอ ไอ ซิสเต็ม ได้เข้าร่วมออกบูธและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าชมงาน ทางบริษัทได้ให้คำปรึกษากับผู้ร่วมงานที่สนใจในด้านงาน IT และ System ซึ่งทางบริษัทมี Solution ที่หลากหลายตามความต้องการขององค์กรที่แตกต่างกัน เพื่อมุ่งให้องค์กรสามารถนำ Solution ไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว และมีเครื่องมือที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในตลาดไทยและตลาดโลกได้บริษัทเอ ไอ ซิสเต็ม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสมาคมอุตสหกรรมซอฟต์แวร์ไทย คณะผู้จัดงาน OIIO Thailand TECHLAND และผู้เข้าร่วมชมงานทุกท่านมา ณ ที่นี้ และทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบทุกท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป
Read More

Thank You Party 13th Years For A I System

ภาพงานครบรอบ 13 ปี บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด
Read More