SYNNEX - Ai-CRM Call Center Project Kick-off with A I System Co., Ltd.

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจัดจําหน่ายสินค้าประเภทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ชั้นนำของประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ และการทำ Digital Transformation สำหรับองค์กร และได้ให้โอกาสใช้บริการ ระบบ Ai-CRM Enterprise System Call Center พร้อมด้วย Cisco Contact Center Solution เพื่อมาประยุกต์ใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถดำเนินการบริการได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ รวมทั้งยังลดความซ้ำซ้อนของการทำงานได้จริง

#CRM #CRMSystem
#CallCenter #CallCenterSystem
#DigitalTransformation
#AIGroup #AISystem
#AiCRMSystem
#No1THAICRMSystemProvider
#No1THAIDIgitalTransformationProvider

Recommended Posts