ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557  ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม Food Roadshow 2014 ขึ้น โดยงานนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ได้นำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านอาหารมาแสดงให้ผู้ประกอบการด้านอาหารได้รับชม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้นอีกด้วย กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด ได้รับเกียรติจากทาง SIPA ให้มาร่วมแสดงบูทโชว์ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท อีกทั้งยังได้ร่วมพูดคุยเชิงธุรกิจกับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน ที่ได้รับเชิญมาร่วมในงานครั้งนี้ ทั้งนี้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557  บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด ร่วมกับ SIPA และ FTI ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม สหกรณ์ฟาร์มโคนมขอนแก่น จำกัด  และได้ร่วมเสวนาแสดงความคิดเห็นการนำเทคโนโลยีและซอฟแวร์เข้าไปใช้ในสหกรณ์ฟาร์มโคนมขอนแก่น

และอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับโอกาสที่ดีให้ทางบริษัทเข้าไปเยี่ยมชม คือ  บริษัท เคซีรุ่งเรืองการเกษตร จำกัด หรือที่รู้จักในนาม โรงสีข้าวชัยมงคล เป็นโรงสีข้าวขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางโรงสีได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ได้ร่วมพูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานและเสวนาถึงการแก้ปัญาที่เกิดขึ้นโดยนำซอฟเเวร์ที่ดีเข้าไปช่วยในการทำงาน

Recommended Posts