ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี ทางบริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด ได้รับเชิญให้ร่วมโครงการสร้างโอกาสซอฟต์แวร์ไทยกับกลุ่มโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2 กิจกรรรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์จริง และร่วมเเสดงบูทงานจากบริษัทชั้นนำทางด้านไอที

บูทโชว์ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด ได้โชว์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการโลจิสติกคือ ระบบบริการเเพลนท์ปูนอัตโนมัติ หรือ PIAs เป็นระบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Award 2013 ในหมวด Software สำหรับอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้ร่วมงาน อีกทั้งยังได้ร่วมพูดคุยเชิงธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น 

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557  บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด ได้เดินทางไปเยี่ยมชม ณ.อุบลบ้านทอง หรือหจก.อุบลบ้านทองเคหะภัณฑ์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย วัสดุก่อสร้าง รายใหญ่ในจ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ได้นำผลิตภัณฑ์ PIAs ของทางบริษัทไปนำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการในการทำงาน ซึ่งได้รับความสนใจและการต้อนรับเป็นอย่างดี

และทางบริษัทยังได้รับโอกาสไปเยี่ยมชมอู่ซ่อมรถขนาดใหญ่ ที่มีความทันสมัยและครบวงจรอย่าง บ. ศูนย์เทคนิค(2006) จำกัด โดยมี คุณสาริสา ทัศจันทร์ เจ้าของกิจการได้ร่วมพูดคุยถึงกระบวนการทำงาน และการนำซอฟแวร์มาใช้ในองค์กร อีกทั้งยังพาเดินเยี่ยมชมจุดต่างๆ พูดคุยกับเเต่ละแผนกของบริษัทเพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการทำงาน เพื่อให้บริษัทผู้เชี่ยวชาญได้นำเทคโนโลยีที่มีมาใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงจุด อีกด้วย

Recommended Posts